freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Hur du blir kvitt Spyaxe

Har du trots alla försök med Antispywareprogram bli av med SpyAxe? Då är det dags att prova manuellt, genom att utföra dessa enkla steg.

Först avinstallera SpyAxe via kontrollpanelen för att sedan följa dessa steg:

1) Starta Registereditorn (Start->Kör->Regedit)
2) Navigera till:
HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID/{A2D9D3F0-8C2A-2A1D-A376-1BECFB10AB72}/InProcServer32
HKEY_CURRENT_USER/Software/Classes/CLSID/{A2D9D3F0-8C2A-2A1D-A376-1BECFB10AB72}/InProcServer32
3) Radera värdena:
"Default" = "%System%svchosts.dll"
"Default" = "%System%ioctrl.dll"
"Default" = "%System%netwrap.dll"

eller värdena:
"Default" = "%AppData%Microsoftsvchosts.dll"
"Default" = "%AppData%Microsoftioctrl.dll"
"Default" = "%AppData%Microsoftnetwrap.dll"

4) Navigera till:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/SharedTaskScheduler
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/ShellServiceObject

5) Radera värdet:
"{A2D9D3F0-8C2A-2A1D-A376-1BECFB10AB72}" = "Reload Browse"
6) Starta om datorn.