freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Ny mask, med dödshot i koden.

Zotob, en ny nätverksmask som använder sig av en fem dagar gammal MS05-39 Plug-and Play sårbarhet har påträffats. Masken attackerar system som inte uppdaterats genom att söka på port 445 och ladda ner virusfiler via ftp.