freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Två nya brister i Windows

Säkerhetsföretaget Secunia.org varnar för två säkerhetsbrister i Windows. Den första gäller länkar i dokument som till exemple .xls och hanteras av filen hlink.dll. En fix för detta finns att ladda hem på Microsofts site.

Dena andra bristen ligger i DNS hanteringen i Windows XP, och en fix för detta finna även att ladda ned på Microsofts site.