freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Ny kritisk säkerhetsbrist i alla Microsoft Word versioner

Kritisk nivå:

Beskrivning:
Två sårbarheter har rapporterats i Microsoft Word som kan utnyttjas av illasinnade personer att kompromettera en användares system.

1) Ett fel vid tolkning objekt i RTF (.rtf-filer) kan utnyttjas för att orsaka en heap-buffertöversvämning t.ex. när en användare öppnar en särskilt utformad .rtf-fil som innehåller felaktig strängar med Word eller förhandsvisningar ett särskilt utformat e-post som innehåller felaktig strängar som rik text eller HTML.

2) Ett fel finns i bearbetningen av Cascading Style Sheets (CSS) värden och kan utnyttjas till korrumpera minnet när en särskilt utformat HTML-fil öppnas med hjälp av Word.

En lyckad exploatering gör det möjligt att köra av elakartad kod på din dator.

Lösning:
Installera någon av dessa uppdateringar.

Microsoft Office 2000 SP3:
http://www.microsoft.com/downloads/de...=9215ff71-38c0-416a-b89a-fe3474160f41

Microsoft Office XP SP3:
http://www.microsoft.com/downloads/de...=b348a518-221e-4567-a797-999715a8b2ef

Microsoft Office 2003 SP2/SP3:
http://www.microsoft.com/downloads/de...=bc33d144-f917-47b8-961f-744ca847e14c

2007 Microsoft Office System (frivilligt med SP1):
http://www.microsoft.com/downloads/de...=071ceaa2-12e3-4401-9331-2a54a93e2550

Microsoft Word Viewer 2003 (eventuellt med SP3):
http://www.microsoft.com/downloads/de...=bce7ea31-2bf0-4930-aff9-837bcc82a682x?

Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat (frivilligt med SP1):
http://www.microsoft.com/downloads/de...=2d718f37-c5d1-4e15-a7e1-5a15fedef52f

Microsoft Office 2004 för Mac:
http://www.microsoft.com/downloads/de...=99F54471-CCF9-4D94-A882-A05ECD128ADC

Microsoft Office 2008 för Mac:
http://www.microsoft.com/downloads/de...=395D1487-A3A6-4106-A0F8-4D6E1D6D89D2