freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Swedbank & Visa Europe varnar för Phising

Det cirkulerar ett falskt e-postmeddelande i Visa Europes namn. Om du får detta meddelande är det viktigt att du raderar det omedelbart utan att klicka på den medföljande länken.

Har du redan hunnit klicka på länken och lämnat kortnummer och koder ska du omgående ringa och spärra ditt kort på 08-411 10 11.

Varken Visa Europe eller Swedbank har något med e-postutskicket att göra. Avsikten med meddelandet är att lura dig som kortkund att lämna ifrån dig ditt kortnummer med tillhörande koder för att använda dessa i bedrägligt syfte.

I e-postmeddelandet står följande uppmaning:
”Dear VISA Customer,
You have been sent this security alert because our records indicate suspicious activity on your Visa card. To ensure your Visa cards security it is important that u protect your visa card online by activating your Visa card in Verified by Visa program. Verified by Visa protects your existing Visa card ,giving you assurance that only you can use your Visa card online.
Please use our link below to proceed: ….”

Rådet till dig som fått det, är att radera e-posten omedelbart utan att klicka på den medföljande länken. Om du har klickat på länken och lämnat kortnummer och koder ska du omgående kontakta spärrlinjen 08 - 411 10 11 för att spärra de aktuella korten.

0 kommentarer