freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

0-day brist i Firefox

Ett säkerhetsproblem har rapporterats i Mozilla Firefox, som kan utnyttjas av illasinnade personer att kompromettera ett sårbart system.

Sårbarheten orsakas på grund av ett ospecificerat fel och kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod t.ex. när en användare besöker en speciellt utformad webbsida.

Säkerhetsproblemet är rapporterade i versionerna 2.0.x och 3.0. Andra versioner kan också vara påverkade.

Läs mer på: Secunia

0 kommentarer