freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Apache mod_proxy sårbart

Apache mod_proxy innehåller en sårbarhet som kan utnyttjas för en "Denial of Service" (DoS) attack. Ryujiro Shibuya har upptäckt en sårbarhet i Apache mod_proxy. Sårbarheten orsakas av en säkerhetsbrist i funktionen, 'modules/proxy/mod_proxy_http.c'. En webbserver kan skicka ett stort antal "interim responses" till proxy-modulen och på så sätt orsaka en DoS attack.

Påverkade versioner:
* 2.0.63
* 2.2.8

0 kommentarer