freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Flera brister hos Cisco

Flera allvarliga sårbarheter har upptäckts i Cisco PIX och Cisco ASA. Sårbarheterna medger att en fjärran angripare kan utföra tillgänglighetsattacker och/eller att en fjärran angripare kan kringgå rättighetsreglerna på de sårbara enheterna. Sårbarheterna är oberoende av varandra.
Uppdateringar finns hos Cisco.

0 kommentarer