freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Jättar skapar organisation för säkrare e-handel

Information Card FoundationGenom medlemskap i en gemensam organisation hoppas flera stora IT-företag kunna utveckla ett standardformat för enklare identifikationshantering vid näthandel. Information Card Foundation som organisationen heter har flera stora medlemmar, däribland Google, Microsoft, Paypal, Novell, Oracle, Equifax samt några andra aktörer.

Genom skapandet av en slags digital plånbok som innehåller flera virtuella informationskort i samma lösning, ska det bli lättare för både kunder och företag att säkerställa tillförlitliga identiteter. Det ska även underlätta inloggningar för kunder som handlar från flera olika siter beroende på behov och utbud.

-Istället för att logga in på sajter med användarnamn och lösenord, ska informationskort låta folk klicka in genom att använda en digital identitet som bara innehåller den information som krävs för att genomföra en transaktion, säger Charles Andres, vd för Information Card Foundation.

Det långsiktiga målet man hoppas på inkluderar också en minskning av bedrägerier, större tillit från kunder, lägre risker och bättre information gällande kunder och företagspartners. Konceptet som sådant är dock inte nytt. Flera företag har provat olika varianter på temat, Microsoft har till exempel tagit fram lösningen Cardspace för operativsystemet Windows Vista.

Fastställandet av tillförlitligheten gällande själva informationskortet ska ske genom en tredje part, till exempel en bank, som utgör mellanled mellan kund och företag. När kortet visas upp, görs en synkronisering i kontrollsyfte med tredje part. Därigenom ska både identitet och äkthet fastställas i realtid utan att användarnamn eller lösenord behöver finnas med i bilden.

Länk till Information Card Foundation

0 kommentarer