freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Blogspot kan sprida skadlig kod

Antivirusföretaget Sophos rapporterar att antalet webbplatser som har infekteras genom SQL-injektion har blivit tre gånger så vanliga jämfört med förra året. Undersökningar har påvisat över 16 000 nya infekterade internet platser varje dag, det blir en var femte sekund.

Det vanligaste infektionssättet visar sig vara så kallad SQL-injektion. En teknik som låter virus skapare plantera trojaner, keyloggers och liknande typer av malware i syfte att angripa dess besökare.

Googles Bloggspot.com är också en bidragande resurs för virusmakare och beräknas stå för ca 2% av alla infekterade sidor under juni 2008. Bloggsidorna används för att sprida skadlig kod och för att sprida länkar till skadliga webbsidor genom blogg kommentarer.

Samtidigt som SQL-injektioner är på frammarsch, har antalet infekterade e-postmeddelanden minskat under samma period. Under början av 2007 var 1 av 332 brev infekterade. Under samma period detta år har andelen minskat till 1 av 2500.

0 kommentarer