freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Mozilla Thunderbird 2.x har ett flertal säkerhetsbrister

Ett flertal sårbarheter har upptäckts i Mozilla Thunderbird, effektivt utnyttjande kan leda till att det sårbara systemet kraschar eller att godtycklig kod kan köras på det utsatta systemet.

De sårbarheter som har identifierats är:

  • Ett flertal sårbarheter i minneshanteringen vilka kan användas för att köra egen kod eller utföra en DoS.
  • En ospecificerad säkerhetsbrist som orsakas av "chrome script".
  • Funktionen 'mozIJSSubScriptLoader.loadSubScript()' innehåller en säkerhetsbrist som kan utnyttjas för att köra godtycklig kod.
  • säkerhetsbrist som påverkar "block reflow", kan orsaka en DoS eller exekvering av godtycklig kod.
Påverkade versioner:
  • Mozilla Thunderbird 2.x

0 kommentarer