freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Ospecificerad sårbarhet medger kodexekvering

Billy Rios har upptäck en ospecificerad sårbarhet i webbläsaren Opera för Windows. Säkerhetsbristen kan utnyttjas av en angripare för att köra egen kod på det sårbara systemet. Opera har släppt version 9.51 för att åtgärda denna sårbarhet samt andra säkerhetsbrister i sin produkt.

0 kommentarer