freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Uppdatera Firefox för att undvika säkerhetsbristen

Vissa säkerhetsproblem har rapporterats i Firefox 3, som kan utnyttjas av illasinnade personer för att kringgå vissa säkerhetsrestriktioner, spoofing liknande angrepp eller äventyra en användares dator.

1) En säkerhetsbrist kan utnyttjas för att lansera t.ex. "file:" eller "crom:" URI: er i Firefox.

2) Data som skickats till XUL baserade fel sidor, är inte korrekt sanerade innan de återvänder till en användare och kan därför utnyttjas för spoofing liknande angrepp.

I kombination med sårbarheten # 1 detta kan utnyttjas för att infoga script, och exekvera kod i "crom" sammanhang, men det kräver att en särskilt utformad URI vidarebefordras till Firefox och att Firefox körs inte.

Lösning: Uppdatera till Firefox 3.0.1

0 kommentarer