freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Zonealarm ställer till problem för Windows användare.

Användare av brandväggen Zonealarm bör vänta med att hämta hem den senaste uppdateringen för Windows, eller avinstallera programmet innan uppdateringen.

Uppdatering KB951748 från Microsoft gör ändringar i Windows DNS-protokoll för att fixa säkerhetsbrister i själva DNS-protokollet, vilket inte brandväggen Zonealarm accepterar. Brandväggen besvarar ändringarna genom att stoppa datorns internetanslutning, vilket är ett vanligt problem med brandväggen Zonealarm.

Både Microsoft och Checkpoint, jobbar på problemet. Man har dock för närvarande ingen direkt lösning att meddela. Samtidigt har privata användare på olika också internetforum provat sig fram till temporära lösningar.

En metod som verkar fungera är att ändra säkerhetsnivå i Zonealarm, från hög till medel. Det är dock inte något som rekommenderas från Checkpoints håll. Man menar istället att även om åtgärden återställer internetanslutningar, öppnar det också för potentiella angrepp som kan vara allvarligare än det problem som orsakats av uppdateringen.

En annan metod är att avinstallera Zonealarm, och instället använda Windows inbyggda brandvägg eller byta till exempelvis Comodo Firewall Pro 3.0 (32-bit/64-bit)

1 kommentarer

MrColonist sa...

Jag använder Comdo och är RIKTIGT nöjd. Har tipsat flera kamrater och de är också nöjda med brandväggen!