freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Ett flertal sårbarheter har upptäckts i Novell

Carsten Eiram vid Secunia Research har upptäckt ett flertal sårbarheter i Novell iPrint Client. Brister i "nipplib.dll" och ActiveX-kontrollen "ienipp.ocx" kan medge informationsläckage, samt i vissa fall kod exekvering. En angripare kan utnyttja sårbarheterna genom att lura en användare till en riggad webbsida.

Påverkade versioner:

  • Novell iPrint Client version 4.36 och tidigare
  • Novell iPrint Client för Windows Vista version 5.04 och tidigare0 kommentarer