freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Microsoft fixar totalt 11 säkerhetsbrister

Igår släppte Microsoft totalt 11 nya säkerhetsuppdateringar för Windows och Microsoft Office. Av dessa är 6 uppdateringar klassade som kritiska och 5 är klassade som viktiga.

Fokuseringen av de åtgärdade säkerhetsbristerna ligger till största del i programvaran för i Microsoft Windows, Outlook Express, Windows Mail, Windows Messenger och Microsoft Office.

Om du inte har Windows Vista så kan du ladda hem uppdateringarna via Microsoft Update.

Mer specifikt finns att läsa om uppdateringarna på: Microsoft Security Bulletin

0 kommentarer