freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Sex poppis siter av Tio siter har fått skadlig kod

WebsenseSäkerhetsföretaget Websense har undersökt hur skadlig kod lyckats nästla sig in på Internets hundra mest populära siter. Enligt undersökningen så spred sextio av siterna någon gång under perioden januari till juni i år skadlig kod. Antingen genom att koden låg på själva siten, eller att den på något annat sett bidrog till spridandet.

Som ett exempel på hur legitima siter utnyttjas nämns i april, då hundratusentals sidor, däribland en FN-site, Wired och ZDNet, infekterades. En annan trend som Websense ser är att CAPTCHAS, det vill säga tekniken som används för att förhindra att botar fyller i registreringsformulär, har knäckts för de flesta större e-postleverantörerna, däribland Yahoo!, Microsoft Live Mail och Gmail. Det gör att samma e-postadress kan användas för färre spam utskick, vilket försvårar för spam filtren.

Omkring en tiondel av siterna preparerades genom olika "paket" för virus skapande, vilket är en minskning mot förra året. En orsak till det, enligt Websense, kan vara att skadlig kod anpassas mer efter den specifika siten. Därigenom vill man undvika att detekteras av säkerhetsprogrammens signaturfiler.

Vidare tar Websense rapport upp att de flesta sidor hämtar innehåll från ett stort antal servrar. Det gör att själva URL:en i sig inte säger särskilt mycket om säkerheten på siten. Om angriparen lyckas infektera några av alla dessa servrar så är det möjligt att infektera besökaren med skadlig kod. Vanliga metoder är genom sårbarheter i webbläsare samt Adobe Flash.

Källa: Websense0 kommentarer