freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Novell erkänner säkerhetsbrister i eDirectory

Novell rapporterar om ett flertal sårbarheter i produkten eDirectory. HTTP-protokollstacken, NDS- och LDAP-tjänsten uppges vara sårbara. Sårbarheterna kan som allvarligast utnyttjas av en angripare för att exekvera godtycklig kod.

Novell har släppt uppdateringen SP3 för att korrigera sårbarheterna.

Påverkade versioner:

  • Novell eDirectory 8.8 SP2 och tidigare0 kommentarer