freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Mycket kristiskt fel funnen i Microsoft IIS

En sårbarhet har rapporterats i Microsoft Internet Information Server, som kan utnyttjas av angripare att kompromettera ett sårbart system.

Sårbarheten orsakas på grund av ett "integer overflow" fel inom IPP (Internet Printing Protocol) ISAPI-tillägg till IIS vid behandling av särskilt utformad IPP svar. Detta kan utnyttjas för att exekvera godtycklig kod genom att lura en påverkas webbserver i anslutning till en skadlig IPP-server via en särskilt utformad HTTP "POST" begäran.

Ett framgångsrikt utnyttjande kräver att IPP är aktiverat i IIS.

Källa: Secunia


0 kommentarer