freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Säkerhetsbrister funna i Trend Micro - OfficeScan

Ett antal sårbarheter har upptäckts i Trend Micro OfficeScan.

  1. Tjänsten "OfficeScanNT Listener" är sårbar för en s.k. directory traversal. Sårbarheten kan medge att godtyckliga filer kan läcka från en OfficeScan-klient.
  2. "Buffer owerflow" sårbarhet i OfficeScan-serverns CGI-moduler kan medge exekvering av godtycklig kod.
  3. Bristfällig hantering av HTTP-headers i OfficeScan-serverns CGI-moduler öppnar för tillgänglighetsattacker (DoS).

Påverkade versioner:
  • Trend Micro OfficeScan 8.0 och tidigare


0 kommentarer