freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Sun's Java System Web Proxy Server är sårbar

En "buffer overflow" har identifierats i Sun Java System Web Proxy Server.

Sårbarheten beror på en otillräcklig kontroll av indata, och kan utnyttjas för att orsaka en "buffer overflow". Vid ett lyckat utnyttjande kan sårbarheten krascha applikationen, samt medge att godtycklig kod exekveras på det sårbara systemet.

Sårbarheten går att utnyttja externt och finns i versionerna 4.0 fram till 4.0.7. Uppdateringar finns att tillgå från Sun.

Påverkade versioner:

  • Sun Java Web Proxy Server 4.0.x
Källa: Secunia


0 kommentarer