freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Libxml2 kan göra att oönskade program kan köras på din dator

LibXML2Drew Yao vid Apple Product Security har upptäckt två sårbarheter i biblioteket Libxml2. Libxml2 är sårbart vid hantering av riggade XML-filer. Utnyttjande kan potentiellt medge exekvering av godtycklig kod.

  • Funktionen xmlSAX2Characters() brister i hanteringen av riggade XML-filer. Om funktionen matas med en tillräckligt stor XML-fil kan en "integer overflow" leda till att minne förvanskas. Bristen kan utnyttjas för att potentiellt exekvera godtycklig kod.
  • Funktionen xmlBufferResize() brister i hanteringen av riggade XML-filer. Vid hantering av en tillräckligt stor XML-fil kan en "integer overflow" leda in i en oändlig slinga.

Påverkade versioner:
  • Libxml2 version 2.7.2 och tidigare


0 kommentarer