freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Mozilla uppdaterar fyra av sina programvaror

mozillaMozilla har släppt uppdateringar till Firefox version 2 och 3 samt till SeaMonkey, en uppdatering av Thunderbird är att vänta. Uppdateringarna rättar ett flertal brister i ovan nämnda produkter.

Vid ett effektivt utnyttjande kan sårbarheterna bland annat utnyttjas för att samla in känslig information och för att exekvera godtycklig kod på ett sårbart system.

  1. Firefox 2 har uppdaterats till version 2.0.0.18. För att läsa mer om respektive rättning, se Mozillas beskrivning: http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/firefox20.html
  2. Firefox 3 har uppdaterats till version 3.0.4. För att läsa mer om respektive rättning, se Mozillas beskrivning: http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/firefox30.html
  3. SeaMonkey har uppdaterats till version 1.1.13. För att läsa mer om respektive rättning, se Mozillas beskrivning: http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/seamonkey11.html
  4. Thunderbird kommer att uppdateras till version 2.0.0.18. Information om rättningarna kommer att finnas här: http://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/thunderbird20.html
Mozilla rekommenderar att stödet för JavaScript deaktiveras i Thunderbird innan en uppdatering finns tillgänglig. Värt att notera är även att Mozilla inte har för avsikt att uppdatera Firefox version 2 längre än till mitten av december i år och uppmanar alla att uppgradera till version 3.

Påverkade versioner:
  • Firefox 2 - versioner tidigare än 2.0.0.18
  • Firefox 3 - versioner tidigare än 3.0.4
  • SeaMonkey - versioner tidigare än 1.1.13
  • Thunderbird - versioner tidigare än 2.0.0.18


0 kommentarer