freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Ny OpenSSL brist funnen i Sun Solaris

Sun SolarisEn säkerhetsbrist, som upptäckes av Sun, beror på en ospecificerad brist i OpenSSL PKCS#11 engine. Denna kan utnyttjas för att avbryta en SSL-session genom att krascha funktionerna "RSA_sign" och "RSA_verify".

Påverkade versioner:

  • Solaris 10 för SPARC samt x86.

Källa: Sun0 kommentarer