freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Är din dator säkrare utan ClamAV än med?

Två nya säkerhetsbrister funna av Nigel och Martin Olsen i ClamAV, den första sårbarheten beror på ett fel i funktionen cli_url_canon() som inte hanterar riggade URL:er på ett korrekt sätt, och kan medföra att program kan köras utan användarens vetskap. Den andra bristen beror på ett fel vid hanteringen av UPack-arkiv och kan leda till att ClamAV kraschar.

Påverkade versioner:
ClamAV versioner tidigare än 0.95.1

Källa: ClamAV
0 kommentarer