freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Mozilla har släppt Firefox 3.10

Mozilla Firefox 3En ny sårbarhet har upptäckts i den senaste versionen av Mozilla Firefox som släpptes i förra veckan. Orsaken är bristande kontroll av indata till funktionen "nsTextFrame::ClearTextRun()", vilket i sin tur orsakar korruption i minnet vilket kan leda till kodexekvering.

En angripare kan utnyttja sårbarheten genom att specialformatera en webbsida som innehåller kod som utnyttjar sårbarheten och sedan lura en användare att besöka sidan.

Påverkade versioner:
Mozilla Firefox 3.09

Källa: Mozilla.org


0 kommentarer