freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Microsoft uppdaterar Powerpoint

Microsoft har släppt en säkerhetsbulletin för maj månad som berör Office-programmet Powerpoint. Bland annat rättas SR09-057, samt en rad andra allvarliga sårbarheter som kan leda till exekvering av godtycklig kod på det lokala systemet. Flera programrättningar ersätter tidigare rättningar i MS08-051.

Påverkade versioner:

  • Microsoft Office 2000 Service Pack 3
  • Microsoft Office XP Service Pack 3
  • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
  • Microsoft Office 2007 System Service Pack 1
  • Microsoft Office 2007 System Service Pack 2
  • Microsoft Office 2004 for Mac
  • Microsoft Office 2008 for Mac
  • Microsoft Works 8.5
  • Microsoft Works 9.0

Källa: Microsoft0 kommentarer