freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Två av tio anser att Zotob-smitta är systemadministratörens fel

I en undersökning utför på antivirusföretaget Sophos webbplats anser 20 procent av de utfrågade att det är systemadministratörens fel att maskar och virus, som till exempel Zotob-masken som befaras ha smittat 250 000 datorer redan, drabbar ett företag.

Enligt dessa 20 procent ska systemen uppdateras snarast möjligt för att förhindra den här typen av virusutbrott med systemstillestånd till följd. Av de 1 000 utfrågade anser dock 35 procent att det är Microsofts fel då företaget har släpper produkter med säkerhetsluckor som äventyrar användarnas säkerhet.

De flesta anser dock att det är maskarnas upphovsmakare som får ta skulden för problemen. Dock är det endast 45 procent som har den åsikten. Enligt Sophos finns det nu 17 olika maskar som utnyttjar plug and play-luckan i Windows. Men genom att besöka Microsoft Update och uppdatera operativsystemet slipper man de flesta risker och säkerhetshål.