freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Ytterligare en ny säkerhetsbrist hos Microsoft

Bristen, som presenteras av Secunia, finns i filen msdds.dll och påverkar alla som har Windows Visual Studio .NET 2002/2003 och MS Office XP/2003. Själva säkerhetsbrister uppträder i och med hanteringen av ett COM objekt initiseras i Internet Explorer. Felet är inte i Internet Explorer utan i hanteringen av Microsoft DDS Library Shape Control. En lyckad attack av detta slaget, medför att man kan installera oönskade program på datorn och Internet Explorer stängs oavsiktligt.Filen MSDDS.DLL är ej en ordinarie del av Windows XP och endast version 7.0.9064.9112 och tidigare är utsatta.