freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Opera är den säkraste webläsaren

Opera är en webläsare som kan mycket väl vara värd pengarna. I alla fall för företag som kräver hög säkerhet och stabilitet. Totalt har endast 7 brister rapporterats för Opera 8.x sedan 2003 mot Mozilla Firefox där det har rapporterats in 21 brister vara av 3 ännu ej är åtgärdade. På sista plats ligger Internet Explorer 6.x som har hela 84 inrapporterade brister och 20 av dessa är ännu ej fixade.

Webläsaren Opera är en norsk produkt som startade som en biprodukt från norska Telenor 1994 men senare blev ett eget företag. Webläsaren finns att ladda hem här.

Dock måste det påpekas att ju fler användare ett program har desto fler fel hittas, och ännu är Internet Explorer den vanligaste webläsaren.

Brister Opera


Brister Mozilla FireFox


Brister Internet Explorer