freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Mp3-spelare kan vara levererade med virus

Omkring 3 700 mp3-spelare som Creative prånglat ut på marknaden innehåller masken W32.Wullik.B. Mp3-spelarna tros ha blivit smittade från datorer under tillverkningsprocessen.

Enligt F-Secure så är masken inte av den mest aggressiva typen, men när man kopplar in den i datorn och går in i mappen där masken finns så finns det risk att den sprider sig. Vid spridning kopieras den till slumpmässigt valda platser på datorn och kan också slingra sig ut till andra delar av nätverket. Väl i aktion så används masken för att skicka ut skräppost.

Creative har nu kontaktat sina återförsäljare och kallat tillbaka mp3-spelaren. Den drabbade spelaren är av modellen Neon och den som har ett serienummer från M1PF1230528000001M till M1PF1230533001680Q kan vara drabbad. Av Creative uppmanas kunderna att med ett antivirusprogram ta bort viruset eller att manuellt ta bort filen där masken lagts in. I de infekterade spelarna så har masken gömt sig i filen Winfile, som är en del av spelarens filsystem.