freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Microsoft XMLHTTP ActiveX Control Code

Säkerhetsföretaget Secunia varnar för en mycket allvarlig säkerhetsbrist i Windows hantering av XML kärnan. Bristen gäller Microsoft XML Core Services 4.0 och Microsoft XML Core Services 6.0, men kan även gälla andra versioner. Säkerhetshålet gör att om man besöker en websida som utnyttjar denna brist, så kan skaparen av dessa hemsida utföra externa kommandon på på din dator.