freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Studie visar att Firefox är säkrare mot nätfiske än IE7

Två veckor efter det att en Microsoft-finansierad studie påvisat att Internet Explorer 7 är bättre på att förhindra nätfiskeförsök än Firefox 2.0 kommer resultatet av en studie utförd av Smartware på uppdrag av Mozilla som visar motsatsen.

I studien har Smartware utnyttjat 1 040 webbplatser som bekräftats vara utnyttjade av nätfiskare. Uppgifterna om webbplatserna kommer från antiphisketjänsten Phishtank. Svartlistan i Firefox 2.0 lyckades identifiera och blockera 79 procent av webbplatserna medan IE7 med endast klarade av två procent med Auto Check OFF.

När Firefox 2.0 utnyttjade den inbyggda Ask Google-funktionen blockerades 848 webbplatser jämfört med IE7 som klarade 690 med Auto Check ON. Det fanns dock en hel del underliga diskrepanser där IE7 blockerade webbplatser som Firefox 2.0 missade och tvärtom. I 243 fall blockerades webbplatser av Firefox men inte IE7 och i 117 fall blockerade IE7 men inte Firefox.

Webbläsarna testades under en period på två veckor med en speciellt framtagen webbapplikation som matades med en XML-ström innehållande adresserna till de olika phingsajterna.

Huruvida dessa två undersökningar visar på skillnader i webbläsarna eller i metodiken är svårt att avgöra. Klart är dock att den som bekostar studien oftast avgår som segrare vilket gör att jag tar dessa resultat med en nypa salt och rekommenderar att man som användare vidtar även andra försiktighetsåtgärder.

Ladda hem Firefox 2.0 eller IE 7

0 kommentarer