freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Bugg i Windows XP kan ge lokala användare förhöjda rättigheter

Kritisk nivå:

Beskrivning:
Ett säkerhetsproblem har rapporterats i Microsoft Windows XP, vilket kan utnyttjas av illasinnade, lokala användare att få förhöjda rättigheter.

En insats validering fel inom en viss IOCTL handler i I2O Utility Filter driver (i2omgmt.sys) och osäkra tillstånd om \\.\I2OExc device interfacet kan utnyttjas för att skriva över minnet och exekvera kod med kärnans privilegier.

Säkerhetsproblemet rapporteras i Windows XP SP2 inklusive i2omgmt.sys version 5.1.2600.2180. Andra versioner kan också påverkas.

Lösning:
Installera Windows XP Service Pack 3.
http://www.microsoft.com/downloads/de...=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4