freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Internet Explorer "DisableCachingOfSSLPages" Svaghet

Kritighetsgrad:

Beskrivning:
En svaghet i Internet Explorer 7 och tidigare, har blivit rapporterad, vilket kan medföra att eventuell känslig information kan indirekt sparas på en dator.

Internet Explorer stöder "DisableCachingOfSSLPages", vilket är tänkta att förebygga att krypterade websidor sparas till hårddisken. Tyvärr kan ett fel resultera i att dessa sidor sparas oavsätt om denna funktion är aktiverad eller ej.

Lösning:
Lita inte på "DisableCachingOfSSLPages" alternativet.

Do not save encrypted pages to disk