freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Kommer IE8 att höja ActiveX-säkerheten?

ActiveX-kontroller och plugins har länge fått stå ut med att vara ansedd som elaka och potentiella virusbärare - trots sitt stora användningsområde. Men Internet Explorer 8 ämnar ändra på detta, då den nya versionen av Microsofts webbläsare markant kommer att höja säkerheten kring ActiveX-kontroller.

Det första steget som kommer att åtgärdas är att du inte längre kommer att behöva ha administratörsrättigheter för att installera en ActiveX-funktion. På det sättet så kan du installera kontrollen på en lokal användare utan administratörsrättigheter och således minimera den eventuella skada en ActiveX-kontroll med ont uppsåt kan åstadkomma (detta kommer dock inte fungera retroaktivt, utan bara på nya ActiveX-kontroller - och du måste ha Windows Vista eller Server 2008).

Det andra steget, och kanske det absolut mest nödvändiga, är att du kommer att kunna begränsa användningsområdet för en installerad ActiveX-kontroll. I dagens situation är alla kontroller globala - när du väl installerat kontrollen kan vilken internetsida (eller hackare) som helst använda sig utav den. Med IE8 kommer du kunna ställa in vilka sidor som ska få använda sig utav kontrollen. Något som markant förbättrar säkerheten - då användaren själv kan bestämma vilka sajter som han eller hon litar på (denna funktion finns redan idag, men iom IE8 kommer det att bli standard - även om vissa former av plugins, så som flash, kommer att vara tillgänglig för alla internetsidor som standard).

Om du känner att du vill veta mer om säkerheten kring ActiveX-kontroller och Internet Explorer 8, så rekommenderar jag ett besök på Microsofts utvecklarblogg.