freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Varning för ett nytt bluffprogram som heter XP-Shield 2.1

Jag vill varna för programmet XP-Shield, eftersom att det är ett program som rapporterar falskt när det gäller hur infekterad din dator är av virus, trojaner och annan malware.För att sedan kunna tabort programmen måste du betala en full licens.När programmet installeras skapas följande:

 • %UserProfile%\Desktop\XP-Shield.lnk
 • %UserProfile%\Local Settings\Temp\XPShieldSetup.exe
 • %UserProfile%\Start Menu\Programs\XPShield\XP-Shield Web Site.lnk
 • %UserProfile%\Start Menu\Programs\XPShield\XP-Shield.lnk
 • %ProgramFiles%\XPShield\INSTALL.LOG
 • %ProgramFiles%\XPShield\UNWISE.EXE
 • %ProgramFiles%\XPShield\XP-Shield Web Site.url
 • %ProgramFiles%\XPShield\XP-Shield.exe


Sedan skapar programmet följande registernycklar, vilket medför att XP-Shield startas automatiskt när du startar Windows:

 • HKEY_ALL_USERS\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"XPShield" = %ProgramFiles%\XPShield\XP-Shield.exe"
 • HKEY_ALL_USERS\Software\XPShield
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\XP-Shield


Liknande program är:
AntiVirProtect, WinSpyKiller, TheSpyBot, SpyWatchE, and WinXProtector