freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Allvarlig brist i ett av Windows grundläggande system

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

En sårbarhet har hittats i Windows Active Directory, ett utnyttjande av bristen kan leda till en DoS-attack. Sårbarheten orsakas av bristande kontroll av manipulerade LDAP-förfrågningar. En angripare kan utnyttja sårbarheten genom att specialformatera sådana förfrågningar och skicka dem till det sårbara systemet.

Microsoft klassar sårbarheten som: "Important"

Påverkade versioner:
* Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4
* Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
* Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
* Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
* Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
* Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
* Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
* Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition
* Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
* Microsoft Windows Server 2003 SP1 (Itanium)
* Microsoft Windows Server 2003 SP2 (Itanium)
* Microsoft Windows Server 2008 for (32-bit)
* Microsoft Windows Server 2008 for (x64)

Mer information och programrättningar finns på Microsoft Technet

0 kommentarer