freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Allvarliga brister i Apple Quicktime

Flera säkerhetshål har täppts till i Apple Quicktime. Sårbarheterna orsakas bland annat av felaktig hantering av PICT-filer, AAC-enkodade och Indeo video kodade filer. En fjärran angripare kan utnyttja sårbarheterna och i värsta fall ta över det sårbara systemet.

Sårbarheterna är så allvarliga att Apple rekommenderar uppgradering snarast möjligt.

0 kommentarer