freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Gå runt GPCode instället för att knäcka det.

Det nyligen väckta viruset Gpcode.ak uppmärksamhet eftersom det krypterar filer på offrets dator och sen begär en lösensumma. Nu berättar IT-säkerhetsföretaget Kaspersky om en metod att återskapa filerna som krypterats.

Kasperskys metod utnyttjar en svaghet i hur viruset krypterar filerna som det tar som gisslan. Innan viruset krypterar en fil skapar det en ny fil som kommer att innehålla den krypterade versionen av filen. Efter det raderar viruset originalfilen. Eftersom båda filerna existerar samtidigt är de inte skrivna på samma plats på hårddisken. Viruset gör inget för att skriva över det utrymme där den okrypterade originalfilen fanns. Det gör att originalfilen kan återskapas med hjälp av ett vanligt filräddningsprogram.

Kaspersky Labs har testat olika gratis filräddningsprogram och rekommenderar PhotoRec som utvecklats av Christophe Grenier och distribueras under GPL-licens. Det ska klara att återskapa Microsoft Office-dokument, PDF-filer, körbara filer samt text dokument.

0 kommentarer