freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Intel, IBM, Cisco, Juniper Networks och Microsoft skapar forum för IT säkerhet

Industry Consortium for Advancement of Security on the Internet (ICASI), är namnet på en organisation som ska hjälpa bygga upp ett säkrare internet genom att utgöra ett samarbetsinriktat forum för IT-företag. Bakom grundandet av ICASI ligger IT företagen Intel, IBM, Cisco, Juniper Networks och naturligtvis Microsoft.

ICASI utgör svar på den hotbild som vuxit fram på internet de senaste åren. Från att ha rört sig om virus, maskar och liknande varianter på skadlig kod, går utvecklingen idag mot alltmer sofistikerade metoder och tekniker. Angrepp görs ofta med hjälp av samordnade resurser mot flera produkter och protokoll samtidigt. Angreppen utnyttjar också väl dolda mekanismer som är svåra att komma åt.

Organisationen, som är ideell, siktar dock inte på att lösa alla enskilda hot, utan utgör i första hand ett forum som ska hjälpa it-företag att genom samarbete hitta gemensamma lösningar i syfte att göra industrin säkrare som helhet.

Strukturen i ICASI styrs av fyra principer som tillsammans utgör vägledning för organisationen och dess medlemmar:
  • Kundsäkerhet – Genom öppet samarbete kan man tillsammans hitta lösningar på nya hot som drabbar flera it-företag i syfte att reducera den skadliga effekten och öka säkerheten för sina kunder.
  • Smidighet och effektivitet – ICASI är inriktad på att öka produktiviteten och effektiviteten på lösningar och säkerhetspraxis som lämpar sig för flera it-företag.
  • Samarbete och tillit – ICASI ska utgöra en unik miljö där säkerhetsrelaterade frågor kan delas mellan företagen för att så snabbt som möjligt hitta fungerande lösningar.
  • Ledarskap och nytänkande – Organisationen inkluderar ledande it-företag från hela världen och använder den kollektiva expertisen för att hitta nya infallsvinklar som kan delas med resten av industrin.
Mer information om den nyligen grundade organisationen finns att tillgå på dess officiella site.

1 kommentarer

Kvastskatan sa...

Ska jag tolka det där utropet som att du blev nöjd med min nya hårfärg... trots att du inte fick utnyttja nån medbestämmanderätt? ;o)

Eller.. WoW.. du kanske pratade om "World Of Warcraft".. *s*