freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Nforce uppdaterar BIOS för at förhindra korrupt data

Nvidias kretspaket Nforce 790i har haft problem med att data blivit korrumperade. En ny uppdatering av Bios ska lösa det problemet.

Det är data på SATA-diskar som korrumperats när de passerat genom kretspaketet, även kallat chipset, Nforce 790i. Enligt Nforce ska version 0704 av Bios sätta stopp för datakorruptionen.

Enligt Nebojsa Novakovic som skriver för The Inquirer har han själv drabbats. Korruptionen inträffade vid körning av programmet 3Dmark 06 under Windows Vista 64 och disken i fråga svarar inte på installation av något operativsystem.

Det är inte första gången Nvidias kretspaket förstör data. Föregångarna till 790i, 680i och 780i drogs med liknande problem. På ett flertal forum kan man läsa om användare som har problem med en SATA-drivrutin från Nvidia. När den installeras leder det ofta till att Windows kraschar och att den sedvanliga blå-skärmen dyker upp.

SATA-drivrutinen som det handlar om innehåller en fil som heter nvgts.sys. En sökning på det namnet tillsammans med ordet "blue screen of death" (bsod) visar att det finns ett flertal användare som har problem med Nvidias drivrutiner.

0 kommentarer