freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

PokerGame för MacOS X kan vara en trojan

En trojansk häst har upptäckts i program för MacOS X som kallas "PokerGame". Trojanen i fråga är ett "shell script" inkapslade i en ansökan och distribueras i ett 65 KB Zip-arkiv och uppackad är den 180 KB.

Den trojanska hästen när den körs aktiverar SSH på den Mac där den körs, och sedan skickas användarnamn och lösenords hash, tillsammans med IP-adressen till en server. Det begär administratörs lösenordet efter att en dialogruta med texten "A corrupt preference file has been detected and must be repaired."

Med SSH tillgång på en Mac, kan en angripare få total kontroll över den, radera filer, skada operativsystemet, och mycket mer.

Namn: OSX.Trojan.PokerStealer

Källa: Intego

0 kommentarer