freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

En mycket allvarlig brist funnen i Microsoft Access Snapshot Viewer.

Ett säkerhetsproblem har rapporterats i Snapshot Viewer för Access, bristen kan utnyttjas av illasinnade personer att kompromettera en användares system.

Sårbarheten orsakas på grund av Snapview.ocx ActiveX-kontrollen som tillåter att filer hämtas automatiskt från en skadlig webbplats för att sedan sparas på en användares dator.

En framgångsrik exploatering medger verkställighet av godtycklig kod.

OBS! Sårbarheten utnyttjas aktivt.

0 kommentarer