freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Flera internet leverantörer är sårbara

Säkerhetsbrister i DNS-protokollet medför att ett stort antal produkter från många leverantörer är sårbara för s.k. "DNS cache poisoning". Bland leverantörerna återfinns ISC, Cisco & Microsoft.

Dan Kaminsky från IOActive har upptäckt ett effektivt sätt att utnyttja sårbarheter i DNS-protokollet. Då det rör protokollet, inte bara en specifik implementation, är antalet sårbara produkter stort. Mellanlagrande (caching) DNS-resolvrar är utsatta, likaså "stub resolvers".

En angripare kan utnyttja sårbarheten för att utföra en "DNS cache poisoning attack".

För att minska risken för denna sortens attacker har ett antal leverantörer släppt programrättningar till sina produkter. En tjänst kan stärka motståndskraften mot "cache poisoning" genom att använda slumpmässiga UDP-portar (source) samt ha tillbörlig slumpmässighet i "DNS transaction ID".

0 kommentarer