freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Neosploit läggs ned enligt RSA

Enligt forskare på RSA lägger nu utvecklarna bakom hackerverktyget Neosploit ned sin verksamhet efter drygt ett och ett halvt års aktivt utvecklingsarbete. Verktyget, som har många offer på sitt samvete, tycks mot slutet ha kostat alltför mycket tid att stödja och utveckla i relation till de intäkter som genererats.

Enligt ett meddelande från utvecklarna, som RSA återgivit, ber man om ursäkt för att man inte längre kan fortsätta arbetet med att förbättra verktyget. Man motiverar det samtidigt med att affärer är affärer och den tid utvecklingsarbetet tagit i anspråk gjort det hela olönsamt.

Verktyget, som konstruerats för att söka efter säkerhetsbrister och sedan öppna för hackare att välja rätt teknik för att utnyttja birsterna, har hög inbyggd skalbarhet, erhöll regelbundna uppdateringar samt hade ett aktivt forum för support.

Forskarna på RSA spekulerar i att verktyget med tiden blev offer för sin egen framgång och att det snabbt ökande antalet användare och deras behov helt enkelt översteg utvecklarnas resurser.

Källa: RSA/TechWorld


0 kommentarer