freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Sun täpper till åtta brister i Java

Sun har släppt säkerhetsuppdateringar till ett flertal sårbarheter i Java. De allvarligaste kan utnyttjas för att köra godtycklig kod på det sårbara systemet.

Följande brister har täppts till:
Bristande hantering av XMLdata, att "Same Origin Policy" kan kringgås i Java Runtime Environment. En sårbarhet i JDK/JRE "Secure Static Versioning", samt flera sårbarheter som kan ge förhöjda rättigheter.

Påverkade versioner:
  • JDK and JRE 6 Update 6 samt tidigare versioner
  • JDK and JRE 5.0 Update 15 samt tidigare versioner
  • JDK and JRE 5.0 Update 9 samt tidigare versioner
  • JDK and JRE 5.0 Update 6 t.o.m. 15
  • JDK and JRE 6 Update 3 samt tidigare versioner
  • SDK and JRE 1.4.2_17 samt tidigare versioner
  • SDK and JRE 1.3.x_22 samt tidigare versioner

0 kommentarer