freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Kritisk säkerhetsbrist i Microsoft Word

Sårbarheten orsakas genom ett ospecificerat fel och kan utnyttjas för att generera minneskorruption via ett specialkonstruerat dokument. Effektivt utnyttjande medger godtycklig kodexekvering på det sårbara systemet.

Påverkade versioner:

0 kommentarer