freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

Har den tjocka tanten sjungt för Opera?

Ett antal säkerhetsproblem har rapporterats i Opera, som kan utnyttjas av illasinnade personer för att utföra kapningar och "cross-site scripting" attacker, kringgå vissa säkerhetsrestriktioner, avslöja potentiellt känslig information, eller kan äventyra en användares dator.

1) Ett ospecificerat fel föreligger när Opera körs som en protokollhanteraren. Detta kan utnyttjas för att orsaka en krasch och potentiellt exekvera godtycklig kod.
OBS! Denna säkerhetsbrist påverkar bara Opera för Windows.

2) Problemet är att en webbsida kan ändra adressen ramar från andra webbplatser öppnas i ett popup-fönster. Detta kan utnyttjas för att ladda skadliga innehållet i en ram av en betrodd webbplats.

3) Ett ospecificerat fel kan utnyttjas för att utföra "cross-site scripting" attacker. Ingen ytterligare information är tillgänglig.

4) Ett fel finns i bearbetningen av anpassade genvägar och meny kommandon. Detta kan utnyttjas för att exekvera applikationer med potentiellt farliga parametrar, skapad av icke initierats minne.

En lyckad exploatering kan möjliggöra genomförandet av godtycklig kod, men det krävs att en användare luras att ändra genvägar eller menyn filer.

5) Ett fel finns rapporteringen av säkra webbplatser. Detta kan utnyttjas för att bestämma rapportering av en osäker webbplats som säkra genom att inkludera en ram med innehåll från en säker webbplats.

6) Ett fel föreligger när en webbsida kontrollerar om den länkar till en lokal fil. Detta kan utnyttjas för att länka till lokala feed källor och kan avgöra om en fil är närvarande i det lokala systemet.

7) Ett fel finns vid behandling av förfrågningar av nyhets prenumeration. Detta kan utnyttjas för att förändra adressfältet till adressen för den skadliga webbsida och vilseleda en användare.

Lösning:
Uppdatera till den senaste versionen.
1 kommentarer

emelie sa...

det kan nog stämma.. dom känner ingen sympati