freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout
freestone-carryout

iPod Nano kan börja att brinna

Efter flera fall, där första generationens iPod Nano strömförsörjning har utlöst en mindre men enhets-dödande bränder, har Apple gått med på att ersätta gratis de som drabbats av samma problem.

Apple har fått väldigt få rapporter om sådana incidenter, mindre än 0,001% av alla första generationens iPod nano-enheter, och dessa har spåras tillbaka till en enda batteri-leverantör. Det har inte funnits några rapporter om allvarliga personskador, och inga rapporter incidenter för alla andra iPod Nano modeller.

Alla första generationens iPod nano kunder som har upplevt deras batteri överhettning bör kontakta AppleCare för en ersättare. Andra kunder som har frågor om sin första generationens iPod nano-batteri bör också kontakta AppleCare.


0 kommentarer